REGULAMIN AKCJI

Mruczek sam nie
poprosi o pomoc

V edycja akcji

Informacje podstawowe

Organizatorem V edycji ogólnopolskiej akcji o nazwie „Mruczek sam nie poprosi o pomoc” zwanej dalej zbiórką jest Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rolniczej 4/23 zwana dalej Organizatorem.

Zbiórka rozpoczyna się w dniu 17 lutego 2023 roku i kończy w dniu 31 marca 2023 roku (o ile Organizator nie przedłuży jej o tzw. „Dogrywkę”). W trakcie trwania akcji Organizator zbiera środki finansowe, za które zakupiona zostanie karma dla kotów bytujących pod opieką fundacji, przytulisk oraz stowarzyszeń zakwalifikowanych do udziału w zbiórce zwanych dalej Odbiorcą.

Celem zbiórki jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na zakup dobrej jakości karmy suchej oraz mokrej dla kotów i kociąt. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zakupiona i przekazana do Odbiorcy karma zaspokajała standardy żywieniowe, a jej jakość była lepsza niż karma typowo bytowa.

Rozliczenie darowizn

Każdy Odbiorca biorący udział w zbiórce posiada indywidualne kanały przekazywania darowizn, dzięki temu Organizator w łatwy sposób przyporządkuje przekazane darowizny dla konkretnego Odbiorcy.

Kwota darowizny pozyskana dzięki dodatkowej zbiórce utworzonej na portalu RatujemyZwierzaki zostanie pomniejszona o prowizję w wysokości 6% (pobieranej przez portal RatujemyZwierzaki) i podzielona równo na wszystkich Odbiorców biorących udział w zbiórce.

Organizator zobowiązuje się do takiego wykorzystania pozyskanych środków, aby Odbiorca biorący udział w zbiórce otrzymał produkt wysokiej jakości w bardzo konkurencyjnej cenie.

Po zakończeniu zbiórki Organizator powiadomi Odbiorcę o wysokości zebranych środków, oraz przyjmie zamówienie i dostarczy karmę do Odbiorcy. Oficjalne rozliczenie akcji Organizator zobowiązuje się zamieścić na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mruczek.psilos.org dodatkowo szczegółowe rozliczenie zostanie przesłane każdemu Odbiorcy drogą mailową.

UWAGA!
Wpłaty realizowane przez T-Pay i Paypal będą automatycznie oznaczane tj. przyporządkowane do konkretnego odbiorcy biorącego udział w akcji. Darczyńca, który zdecyduje się przekazać darowiznę wpłacając ją bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora będzie musiał w tytule przelewu wskazać konkretnego Odbiorcę na rzec którego przekazuje darowiznę. To samo dotyczy Formularzy T-Pay i PayPal dostępnych na głównej stronie zbiórki dostępnej pod adresem www.mruczek.psilos.org oraz na podstronie www.mruczek.psilos.org/nakarm-mruczka

Realizacja zamówień

Za pozyskane w trakcie trwania zbiórki środki finansowe Odbiorca będzie miał możliwość zdecydować się na otrzymanie od Organizatora karmy suchej lub/i mokrej w proporcjach procentowych wg otrzymanej od Darczyńców kwoty (np. 60% kwoty karmy suchej i 40% kwoty karmy mokrej).

Realizacja zamówienia i dostarczenie karmy do Odbiorcy nastąpi po wcześniejszym wypełnieniu przez Odbiorcę formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej, której adres podany zostanie Odbiorcy w wiadomości przesłanej drogą mailową. W formularzu zamówień Odbiorca będzie miał wybór kilku rodzajów karm suchych i mokrych dla kotów i kociąt.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia (po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówień) nastąpiła najszybciej jak będzie to możliwe.

Promocja akcji

Organizator zobowiązuje się promować zbiórkę (płatnie i bezpłatnie) na portalach społecznościowych za pomocą wpisów reklamowych i postów informujących o zbiórce oraz dodatkowo za pomocą filmów promujących zbiórkę. Organizator na koszty reklamy zbiórki przeznaczy nie więcej niż 4% ogólnie zebranej kwoty. Wydana na płatną reklamę kwota zostanie odliczona od zebranej od Darczyńców kwoty.

Odbiorca zobowiązuje się promować zbiórkę w środkach masowego przekazu, portalach społecznościowych oraz własnych stronach internetowych w zakresie swoich możliwości finansowych i umiejętności.

Oficjalna strona internetowa zbiórki znajduje się pod adresem www.mruczek.psilos.org i ten adres Odbiorca zobowiązuje się promować. Po wpisaniu (wklejeniu) w/w adresu np. na Fan Page Odbiorcy biorącego udział w zbiórce na profilu społecznościowym Facebook portal automatycznie pobierze odpowiednią grafikę oraz skrócony opis zbiórki – co zdecydowanie ułatwi promocję.

 

Wykluczenie z akcji

Wykluczenie Odbiorcy z udziału w akcji może być spowodowane:
– nieprzestrzeganiem regulaminu akcji
– promowaniem strony głównej akcji, lub jej podstron przed datą rozpoczęcia akcji
– brakiem współpracy polegającej np. na nieodpowiadaniu na wiadomości mailowe wysyłane przez Organizatora do Odbiorcy
– brakiem promocji akcji w przestrzeni publicznej w czasie jej trwania
– nieprzesłaniem przez Odbiorcę w wyznaczonym terminie kodu weryfikacyjnego, potwierdzającego dane zawarte na podstronach miejsc biorących udział w akcji

Powiadomienia

W trakcie trwania zbiórki Odbiorca będzie otrzymywał drogą mailową materiały informacyjne, grafiki itp. Dodatkowo każdy Odbiorca będzie otrzymywał na swój telefon komórkowy wiadomość SMS z informacją o przesłanym mailu.

 

Fundacja Psi Los

Więcej informacji o naszej akcji znajdziesz TUTAJ

Akcję wspierają!